Samenwerkingen

In het kort

Een vlotte samenwerking met andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis is zeer belangrijk en een conditie voor kwaliteit, zeker bij complexe behandelingen. We hebben dan ook heel wat structurele samenwerkingsverbanden. 

Onze samenwerkingen

Intern

Wekelijks is er overleg om alle patiënten met borstkanker te bespreken met de betrokken artsen en paramedici: radioloog, patholoog, chirurg, gynaecoloog, oncoloog, radiotherapeut, borstverpleegkundige, onco-psycholoog … . Alle resultaten en gegevens worden dan opnieuw bekeken om tot een passend behandelplan te komen, dit met het Oncologisch Handboek als leidraad.

Meerdere keren per jaar vinden er ook vergaderingen plaats waarop de nieuwste evoluties en resultaten in het veld van borstkanker besproken worden. Eventueel volgen daarna aanpassingen van het Oncologisch Handboek.

Link naar het oncologisch handboek

De eerste donderdag van de maand worden alle patiënten met huidkanker besproken met alle betrokken artsen: radioloog, patholoog, dermatoloog, chirurg, oncoloog en radiotherapeut. 

Alle resultaten en gegevens worden dan opnieuw bekeken om tot een passend behandelplan te komen, dit met het Oncologisch Handboek als leidraad.

Meerdere keren per jaar vinden er ook vergaderingen plaats waarop de nieuwste evoluties en resultaten in het veld van borstkanker besproken worden. Eventueel volgen daarna aanpassingen van het Oncologisch Handboek.

Link naar het oncologisch handboek

Inhoud wissel
Inhoud wissel